Bestill undervisning

Om bestilling av undervisning:

Fyll ut navn, telefonnummer, emailadresse, fakturaadresse og skole i feltene under. I det nederste feltet skriver du inn de uker (eventuelt dager) som passer, hvem det skal undervises for og annen relevant informasjon. Vi håper dere har mulighet til å sette opp flere alternative dager, det gjør det lettere for underviserne å finne dager som passer.

Henvendelse bør sendes minimum 2 uker før ønsket uke (dag).

Priser:

MSO drives med støtte av Sosial- og Helsedirektoratet. Dette medfører at skolene får støtte fra SHD og kun betaler et undervisningsgebyr på 450 kroner per klasse.

Prisen for ett enkeltoppdrag er 450 kroner.
Prisen for ett enkeltoppdrag ved asylmottak er 400 kroner

Prisen for ett dobbeltoppdrag på samme dag er 700 kroner.

Bestill undervisning av MSO her:

Her kan du kontakte MSO Trondheim med bestillinger, spørsmål om undervisning osv.

Vennligst inkluder kontaktinfo så vi kan nå deg med svar. Takk!

* Felt som må være fylt

VIKTIG: Vi tar ikke imot bestillinger som gjelder vår-halvåret etter 1. april, men send gjerne bestillinger for høst-halvåret etter 20. april. Fordi vi er studenter er det gunstig for oss å ha det meste av undervisningen på høsten, da er det ikke eksamensperiode. Det betyr at det er enklest å få undervisning på høsten. MSOs undervisning trenger ikke å være en del av seksual-prosjektene, og kan dermed være når som helst på året.

Merk også at våre undervisere er studenter, og at vi dermed ikke alltid klarer å innfri ønsker om hvilken dag vi skal undervise. Vi pleier som regel å finne undervisere til aktuelle dato, men sett gjerne opp alternative datoer for undervisning.

Det er også mulig å ta kontakt på denne epostadressen: msotrh-bestille@list.stud.ntnu.no, men vi ser helst at dere bruker kontaktskjema.

 

Kontakt styret:

Du kan sende mail til styret i MSO på adressen: msotrh-styret@list.stud.ntnu.no
Eller til MSO Trondheims leder på adressen: msotrh-leder@list.stud.ntnu.no