Om undervisningen

Undervisningen til MSO er dekket av Helsedirektoratet, men på grunn av reiseutgifter til våre undervisere og utstyrskostnader så har skolene en egenandel.

Undervisningsopplegget

Når MSO underviser tar vi opp disse temaene:

 • Kjønnsorganene
 • Kjønnssykdommer
 • Prevensjon
 • Sex og rus
 • Forhold til egen kropp og seksualitet
 • Forelskelse
 • Grensesetting og seksuell debut
 • Kondomskole
 • Overgrep og incest

Undervisningen varer 3 timer og det er dermed mulighet for å ha undervisingen før eller etter lunsj.

Hvem underviser vi for?

Vi underviser i hovedsak for:

 • Ungdomsskoler
 • Russ og videregående
 • Folkehøyskoler
 • Spesialoppdrag

Spesialoppdrag er blant annet undervisning av blinde, døve, på asylmottak og for andre elever med behov for spesielt tilrettelagt undervisning.