Hva er MSO?

Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en religiøst og politisk uavhengig organisasjon bestående av medisinstudenter. Vi driver med oppsøkende seksualundervisning til ungdom. Målsetningen med undervisningen er å redusere antall uønskede svangerskap, øke kunnskapen om kroppen og hvordan den fungerer, samt å gi ungdom et positivt syn på kropp og seksualitet.

HVORFOR VELGE MSO?

MSO som organisasjon har lang erfaring i å lære unge om seksualitet. Våre undervisere har vært igjennom mange timer med opplæring, og vi er derfor sikre på at undervisningen er av høy kvalitet. Det at underviserne også er relativt unge bidrar til å skape gode relasjoner til elevene, og elevene oppfatter ofte underviserne som gode rollemodeller. Som medisinstudenter har vi også TAUSHETSPLIKT, noe som skaper trygghet og åpenhet i undervisningen.

HVEM UNDERVISER VI?

MSO i Trondheim finansieres av helsedirektoratet under tilskuddsordningen “Forebygging av uønskede svangerskap og abort – strategier for bedre seksuell helse”. Vi underviser for elever på ungdomsskolen og videregående, samt folkehøyskoler. Vi tar også på oss spesialoppdrag, for eksempel asylmottak, undervisning av blinde, døve og ungdom med spesielle vansker.

Andre oppdrag?

Ønsker du å bestille vår kompetanse til andre formål? Vi tar også på oss andre typer oppdrag. Legg da inn en bestilling som vanlig, der du beskriver formålet med oppdraget. Vi vil da ta kontakt med deg. Det kan være at vi må ta betalt for oppdrag som ligger utenfor våre satsningsområder.

MSO SIN HÅNDTERING AV COVID-19

I forbindelse med den pågående koronapandemien, har vi i styret innført en rekke smittevernrutiner. Blant annet vil alt utstyr som benyttes ved oppdrag sprites før og etter bruk. En-metersregelen vil bli overholdt til enhver tid, og god håndhygiene blant underviserne er påkrevd. Underviserne skal være helt friske og symptomfri, i minst to døgn før et oppdrag. Undervisere må også ha minst 10 dager mellom hvert undervisningsoppdrag.
MSO vil også til en hver tid følge de gjeldende rådene gitt av Folkehelseinstituttet