januar 22, 2013

Bestill undervisning

Om bestilling av undervisning:

Fyll ut skjemaet under for å bestille oppdrag. Informasjon om priser o.l. finner du nederst på siden.

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT MSO VIL KUNNE LAGRE INFORMASJONEN I BESTILLINGSSKJEMAET, I OPP TIL 2 ÅR ETTER INNSENDT SKJEMA. DETTE ER FOR AT SKOLEN SKAL KUNNE FAKTURERES I ETTERKANT AV OPPDRAGENE, OG AT MSO TRONDHEIM SKAL KUNNE FØRE OPPDRAGSSTATISTIKK I FORBINDELSE MED SØKNADEN TIL HELSEDIREKTORATET.

Vi håper dere har mulighet til å sette opp flere alternative dager, det gjør det lettere for underviserne å finne dager som passer.

NB! Endringer i bestillingen (klassestørrelse, dager, osv.) eller eventuelle avbestillinger må skje senest to uker før oppdraget er planlagt til! Dette da transportmiddel blir bestilt og endringer/avbestillinger av dette fører til gebyr for MSO. Ved endring av bestilling – ta kontakt med eksternsjef: msotrh.ekstern@gmail.com

VIKTIG: Vi tar ikke imot bestillinger som gjelder vår-halvåret etter 1. april, men send gjerne bestillinger for høst-halvåret etter 20. april. Fordi vi er studenter er det gunstig for oss å ha det meste av undervisningen på høsten, da er det ikke eksamensperiode. Det betyr at det er enklest å få undervisning på høsten. MSOs undervisning trenger ikke å være en del av seksual-prosjektene, og kan dermed være når som helst på året.

Merk også at våre undervisere er studenter, og at vi dermed ikke alltid klarer å innfri ønsker om hvilken dag vi skal undervise. Vi pleier som regel å finne undervisere til aktuelle dato, men sett gjerne opp alternative datoer for undervisning.

Priser:

MSO drives med støtte av Sosial- og Helsedirektoratet. Dette medfører at skolene får støtte fra SHD og kun betaler et undervisningsgebyr på 450 kroner per klasse.

Prisen for ett enkeltoppdrag er 600 kroner.
Prisen for ett enkeltoppdrag ved asylmottak er 400 kroner

Prisen for ett dobbeltoppdrag på samme dag er 950 kroner.

Kontakt styret:

Du kan sende mail til styret i MSO på adressen: styret@msotrh.org.ntnu.no
Eller til MSO Trondheims leder på adressen: leder@msotrh.org.ntnu.no