januar 22, 2013

Bestill undervisning

Om bestilling av undervisning:

Fyll ut skjemaet under for å bestille oppdrag. Informasjon om priser o.l. finner du nederst på siden.

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT MSO VIL KUNNE LAGRE INFORMASJONEN I BESTILLINGSSKJEMAET, I OPP TIL 2 ÅR ETTER INNSENDT SKJEMA. DETTE ER FOR AT SKOLEN SKAL KUNNE FAKTURERES I ETTERKANT AV OPPDRAGENE, OG AT MSO TRONDHEIM SKAL KUNNE FØRE OPPDRAGSSTATISTIKK I FORBINDELSE MED SØKNADEN TIL HELSEDIREKTORATET.

OBS: Vi opplever for tiden tekniske problemer ved innsending av skjema. Vennligst svar på spørsmålene under og send til msotrh.ekstern@gmail.com.

Vi håper dere har mulighet til å sette opp flere alternative dager, det gjør det lettere for underviserne å finne dager som passer.

NB! Endringer i bestillingen (klassestørrelse, dager, osv.) eller eventuelle avbestillinger må skje senest to uker før oppdraget er planlagt til! Dette da transportmiddel blir bestilt og endringer/avbestillinger av dette fører til gebyr for MSO. Ved endring av bestilling – ta kontakt med eksternsjef: msotrh.ekstern@gmail.com

VIKTIG: Vi tar ikke imot bestillinger som gjelder vår-halvåret etter 1. april, men send gjerne bestillinger for høst-halvåret etter 20. april. Fordi vi er studenter er det gunstig for oss å ha det meste av undervisningen på høsten, da er det ikke eksamensperiode. Det betyr at det er enklest å få undervisning på høsten. MSOs undervisning trenger ikke å være en del av seksual-prosjektene, og kan dermed være når som helst på året.

Merk også at våre undervisere er studenter, og at vi dermed ikke alltid klarer å innfri ønsker om hvilken dag vi skal undervise. Vi pleier som regel å finne undervisere til aktuelle dato, men sett gjerne opp alternative datoer for undervisning.

Priser:

MSO drives med støtte av Sosial- og Helsedirektoratet.

Prisen for oppdrag på ungdomsskole og videregående skole er 2000 kroner.
Prisen for ett enkeltoppdrag ved asylmottak er 650 kroner.

Kontakt styret:

Du kan sende mail til styret i MSO på adressen: styret@msotrh.org.ntnu.no
Eller til MSO Trondheims leder på adressen: leder@msotrh.org.ntnu.no