januar 22, 2013

Informasjon om MSO

Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en religiøst og politisk uavhengig organisasjon bestående av medisinstudenter. Vi driver med oppsøkende seksualundervisning til ungdom. Målsetningen med undervisningen er å redusere antall uønskede svangerskap, øke kunnskapen om kroppen og hvordan den fungerer, samt å gi ungdom et positivt syn på kropp og seksualitet.

MSO har også søsteravdelinger i Tromsø, Bergen og Oslo.

Målgruppe

Målgruppen er stort sett ungdom i alderen 13-19 år. Denne aldersgruppen er i startfasen av sitt seksuelle liv, og er spesielt utsatt for kjønnssykdommer og uønskede svangerskap. Vi underviser på ungdomsskoler, barneskoler, videregående skole og folkehøyskoler. Vi tar også på oss spesialoppdrag, for eksempel undervisning av blinde, døve og ungdom med spesielle vansker.

Underviserne

Vi underviser alltid to og to sammen, en gutt og en jente. Slik kan begge kjønn ha en å identifisere seg med. At vi selv er unge, har taushetsplikt, samt at de vi underviser ikke trenger å forholde seg til oss til daglig, gjør det lettere å ta opp vanskelige tema, stille “dumme” spørsmål.

Internopplæring

Før de drar ut for å undervise skal alle undervisere gjennom et anatomikurs, et fysiologikurs, samt seminar der pedagogikk og kommunikasjon blir vektlagt. Første gang man underviser er man sammen med en erfaren underviser. I tillegg har vi jevnlig internundervisning for våre medlemmer.