januar 21, 2013

Medisinernes Seksualopplysning – Trondheim

Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en religiøst og politisk uavhengig organisasjon bestående av medisinstudenter. Vi driver med oppsøkende seksualundervisning til ungdom. Målsetningen med undervisningen er å redusere antall uønskede svangerskap, øke kunnskapen om kroppen og hvordan den fungerer, samt å gi ungdom et positivt syn på kropp og seksualitet.

Vi underviser for elever på ungdomsskolen og videregående, samt folkehøyskoler. Vi tar også på oss spesialoppdrag, for eksempel asylmottak, undervisning av blinde, døve og ungdom med spesielle vansker. En kan lese mer om opplegget her.

Vi kan tilby undervisere med god opplæring og et undervisningsopplegg som engasjerer og interesserer elevene.

Mer utfyllende informasjon om MSO.

For å kontakte oss, angående bestillinger, spørsmål om undervisning osv, trykk her.

Nyttige lenker for deg som er ønsker mer informasjon om ungdomshelse, samliv og seksualitet.